2 Krn 7,15-16

SALOMON
Boże ostrzeżenie*
7 15 Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. 16 Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było Imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni.


Przypisy

7,11 - Por. 1 Krl 9,1-9.

Zobacz rozdział