2 Krn 18,6

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Sojusz Jozafata z Achabem*
18 6 Jednak Jozafat rzekł: «Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać?»


Przypisy

18,1 - Por. 1 Krl 22,41-51, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział