2 Krn 22,1

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Ochozjasza*
22 1 Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna, Ochozjasza, wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego.


Przypisy

22,1 - Hebr.: Achazjahu . Por. 2 Krl 8,24-29.

Zobacz rozdział