2 Krn 22,11

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zbrodnie Atalii*
22 11 Lecz Joszeba*, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a żona kapłana Jojady - była ona przecież siostrą Ochozjasza - przed Atalią, tak iż ona go nie zgładziła.


Przypisy

22,10 - Por. 2 Krl 11,1-3.
22,11 - Popr. wg 2 Krl 11,2.

Zobacz rozdział