2 Krn 23,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zamach stanu przeciw Atalii - Joasz królem*
23 5 jedna trzecia - przy pałacu królewskim, a jedna trzecia - przy Bramie Fundamentów, a cały lud na dziedzińcach świątyni Pańskiej.


Przypisy

23,1 - Por. 2 Krl 11,4-20.

Zobacz rozdział