2 Krn 26,22

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Pycha i kara za nią
26 22 Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa.


Zobacz rozdział