2 Krn 3,8

SALOMON
Budowa świątyni i jej wystrój*
3 8 Zbudował też Miejsce Najświętsze*; długość jego wynosiła dwadzieścia łokci stosownie do szerokości domu, a szerokość jego również dwadzieścia łokci. Pokrył go dobrym złotem, o wadze sześciuset talentów.


Przypisy

3,1 - Por. 1 Krl 6 z przypisami.
3,8 - Dosł.: "dom Świętego świętych". Por. 1 Krl 6,5.

Zobacz rozdział