2 Krn 36,8

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Joachaz i Jojakim*
36 8 Pozostałe zaś dzieje Jojakima, obrzydliwości, jakie popełnił, i to, co znaleziono przeciw niemu, zostało zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Syn jego Jechoniasz* został w jego miejsce królem.


Przypisy

36,1 - (2 Krn 36,1-10) - Por. 2 Krl 23,30-24,5; wraz z przypisami.
36,8 - "Jechoniasz" - hebr. ma tu formę imienia "Jojakin".

Zobacz rozdział