2 Krn 8,9

SALOMON
Organizacja spraw królestwa
8 9 Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył Salomon do prac niewolniczych, gdyż oni byli jego wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy.


Zobacz rozdział