2 Krn 9,21

SALOMON
Odwiedziny królowej Saby*
9 21 Król bowiem posiadał okręty, które ze sługami Hurama pływały do Tarszisz. Co trzy lata przybywały okręty z Tarszisz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie.


Przypisy

9,1 - Por. 1 Krl 10,1-13 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział