2 Mch 10,7

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Oczyszczenie świątyni*
10 7 Toteż z wiązankami, zielonymi gałęziami, a do tego jeszcze palmami w rękach śpiewali hymn na cześć Tego, który pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoją świątynię.


Przypisy

10,1 - Por. 1 Mch 4,36-61. Samo oczyszczenie świątyni nastąpiło w rzeczywistości przed śmiercią Antiocha IV Epifanesa.

Zobacz rozdział