2 Mch 14,4

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Alkimos*
14 4 udał się do króla w sto pięćdziesiątym pierwszym roku*, przynosząc mu koronę złotą i palmę, ponadto zaś część tych gałęzi oliwnych, które są w użyciu w świątyni, i tego dnia nie uczynił nic więcej.


Przypisy

14,1 - Por. 1 Mch 7,1-25.
14,4 - Tj. w r. 161 przed Chr.; por. 1 Mch 7,25.

Zobacz rozdział