2 Mch 3,1

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Szymon i Oniasz
3 1 Gdy w Świętym Mieście panował całkowity spokój, a Prawo najściślej zachowywano dzięki temu, że arcykapłan Oniasz* był pobożny i nienawidził złego,


Przypisy

3,1 - Oniasz III.

Zobacz rozdział