2 Mch 3,5

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Szymon i Oniasz
3 5 Nie mogąc zaś niczego dokonać przeciwko Oniaszowi, udał się do Apoloniusza z Tarsu, który w tym czasie był wodzem wojsk Celesyrii i Fenicji,


Zobacz rozdział