2 Mch 4,33n

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Śmierć Oniasza
4 33 Upewniwszy się o tym Oniasz ostro go upominał, usunąwszy się na miejsce azylu do Dafne*, które leży koło Antiochii. 34 Na skutek tego Menelaos wziął na bok Andronika i wpłynął na niego, aby zgładził Oniasza. Ten więc przybył do Oniasza, namawiał go podstępnie do wyjścia i składając przysięgę podał mu swoją prawicę. Chociaż budził podejrzenia, udało mu się go skłonić do wyjścia z miejsca azylu. Natychmiast też zamordował go bez żadnych względów na sprawiedliwość.


Przypisy

4,33 - Słynny w starożytności święty gaj bóstw: Apollina i Artemidy.

Zobacz rozdział