2 Mch 8,23

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Wyprawa Nikanora*
8 23 Ezdraszowi* jeszcze kazał odczytać świętą księgę i dał hasło: «Z Bożą pomocą!» Sam objął dowództwo nad pierwszym oddziałem i uderzył na Nikanora.


Przypisy

8,8 - Por. 1 Mch 3,38-4,25.
8,23 - Rkp greckie: "Eleazarowi"; popr. wg Wlg.

Zobacz rozdział