2 P 1,17

Nauczanie o paruzji i jej pewność
1 17 Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu*: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.


Przypisy

1,17 - Jest nim Bóg Ojciec; cytat Mt 17,5.

Zobacz rozdział