2 P 2,13

Szydercy
2 13 otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia*, jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach*, gdy z wami są przy stole.


Przypisy

2,13 - "Za dnia" - inni: "jednodniową", więc przemijającą; "uciechach" - wg niektórych rkp: "podczas swych agap", tzn. uczt starochrześcijańskich.

Zobacz rozdział