2 P 2,15

Szydercy
2 15 Opuszczając prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama*, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości,


Przypisy

2,15 - Por. Lb 22,5nn; Ap 2,14. Brzmienie imion greckie.

Zobacz rozdział