2 P 2,15n

Szydercy
2 15 Opuszczając prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama*, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, 16 ale został skarcony za swoje przestępstwo; juczne bydlę*, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem powstrzymało głupotę proroka.


Przypisy

2,15 - Por. Lb 22,5nn; Ap 2,14. Brzmienie imion greckie.
2,16 - Tj. oślica.

Zobacz rozdział