2 P 2,4

Szydercy
2 4 Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru*, aby byli zachowani na sąd*;


Przypisy

2,4 - "Tartaru" - zob. Hades; "sąd": ostateczny.

Zobacz rozdział