2 P 3,13

Wnioski
3 13 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi*, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.


Przypisy

3,13 - Iz 65,17; Iz 66,22; por. Ap 21,1.

Zobacz rozdział