2 Sm 12,24

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Grzech Dawida - Batszeba
12 24 Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go


Zobacz rozdział