2 Sm 12,5

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Grzech Dawida - Batszeba
12 5 Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci.


Zobacz rozdział