2 Sm 19,24

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Dawid w drodze do Jerozolimy
19 24 Król oświadczył Szimejemu: «Nie umrzesz». I potwierdził to król przysięgą.


Zobacz rozdział