2 Sm 22,14

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 14 Pan odezwał się z nieba grzmotem: to głos swój dał słyszeć Najwyższy.


Zobacz rozdział