2 Sm 22,50

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 50 Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię.


Zobacz rozdział