2 Sm 23,13

UZUPEŁNIENIA
Sławni żołnierze Dawida*
23 13 Owi trzej spośród trzydziestu zeszli po skale* i przybyli do Dawida do jaskini Adullam, podczas gdy oddział Filistynów rozbił obóz w dolinie Refaim.


Przypisy

23,8 - por. 1 Krn 11,10-41.
23,13 - Popr. wg 1 Krn 11,15; inni zostawiają tu i tam: "na początku żniwa".

Zobacz rozdział