2 Sm 23,20

UZUPEŁNIENIA
Sławni żołnierze Dawida*
23 20 Benajasz, syn Jojady z Kabseel, był mężem walecznym, wielkim w czynach. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca.


Przypisy

23,8 - por. 1 Krn 11,10-41.

Zobacz rozdział