2 Sm 24,1

UZUPEŁNIENIA
Spis ludności i jego następstwa*
24 1 Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: «Idź i policz Izraela i Judę».


Przypisy

24,1 - por. 1 Krn 21,1-30 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział