2 Sm 1,18

KRÓL DAWID
Dawid opłakuje śmierć Saula
1 18 i polecił, aby się uczyli [jej]* potomkowie Judy. Właśnie ona została zapisana w "Księdze Sprawiedliwego".


Przypisy

1,18 - Hebr. ma tu słowo "łuk", brakujące w LXX. niektórzy je zatrzymują jako tytuł elegii.

Zobacz rozdział