2 Sm 3,9.35

KRÓL DAWID
Abner
3 9 Niechaj to Bóg uczyni z Abnerem i tamto mu dorzuci*, jeżeli nie dokonam tego, co Pan przyrzekł Dawidowi: 35 Gdy zaś zebrał się lud, usiłował wymusić na Dawidzie, by jeszcze za dnia spożył posiłek, Dawid jednak postanowił: «Niech mi to Bóg uczyni i tamto dorzuci*, jeślibym przed zachodem słońca skosztował chleba lub czegokolwiek».


Przypisy

3,9 - Zob. Rt 1,17.
3,35 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział