2 Tes 1,1

Adres
1 1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie*.


Przypisy

1,1 - Por. 1 Tes 1,1.

Zobacz rozdział