2 Tes 2,14

Wniosek: Trzymać się łaski!
2 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Zobacz rozdział