2 Tes 2,9.11

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów*, 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu*,


Przypisy

2,9 - Por. Mt 24,11.24; Ap 13.
2,11 - Por. Rz 1,28; 2 Tm 4,4.

Zobacz rozdział