2 Tes 3,8

Zachęty i napomnienia
3 8 ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.


Zobacz rozdział