2 Tm 1,5

Apostoł dziękuje Bogu za żywą wiarę Tymoteusza
1 5 na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że [mieszka] i w tobie.


Zobacz rozdział