2 Tm 2,17

Jak walczyć z szerzącymi herezje?
2 17 a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos,


Zobacz rozdział