2 Tm 3,8

Zapowiedź wielkiego odstępstwa
3 8 Jak Jannes i Jambres* wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną:


Przypisy

3,8 - Wlg: "Mambres". Są to czarownicy egipscy, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi wobec faraona. Por. Wj 7,11.22. Imiona ich pochodzą z apokryfów.

Zobacz rozdział