2 Tm 4,11

Ostatnie zlecenia i wiadomości
4 11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania.


Zobacz rozdział