2 Kor 4,17

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 17 Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku


Zobacz rozdział