2 Kor 4,18

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 18 dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.


Zobacz rozdział