2 Kor 5:9

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
W obliczu rzeczy ostatecznych
5 9 Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy*.


Przypisy

5,9 - Por. Mt 6,10; Flp 1,20-23; 1 Tes 5,10.

Zobacz rozdział