2 Kor 6,18

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Ostrzeżenia i wnioski
6 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.


Zobacz rozdział