2 Kor 6,3

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Apostolskie działanie
6 3 Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono <naszej> posługi,


Zobacz rozdział