2 Kor 9,2b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
O JAŁMUŻNIE DLA UBOGICH Z JEROZOLIMY
Zapowiedź przybycia wysłanników Pawła
9 2 Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: «Achaja gotowa jest już od zeszłego roku». I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.


Zobacz rozdział