2 Krl 14,24

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Jeroboam II panuje w Izraelu (782-753)
14 24 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich: nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela.


Zobacz rozdział