2 Krl 14,25

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Jeroboam II panuje w Izraelu (782-753)
14 25 To on przywrócił granice Izraela od Wejścia do Chamat* aż do morza Araby - zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które wypowiedział przez sługę swego Jonasza, syna Amittaja, proroka pochodzącego z Gat-ha-Chefer.


Przypisy

14,25 - Zob. Lb 13,21.

Zobacz rozdział