2 Krl 21,1

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI
Manasses panuje w Judzie (699-643)
21 1 W chwili objęcia rządów Manasses* miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chefsiba.


Przypisy

21,1 - Hebr.: Menaszsze.

Zobacz rozdział