2 Krl 22,1.9

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Jozjasz królem Judy (641-609)
22 1 W chwili objęcia rządów Jozjasz* miał osiem lat i panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jedida - córka Adajasza z Boskat.
Odnalezienie księgi prawa
9 Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej».


Przypisy

22,1 - Hebr.: Joszijahu.

Zobacz rozdział